PRIVACYVERKLARING VAN Beauty&More

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty&More by Romy verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Beauty&More by Romy, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty&More by Romy verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Beauty&More by Romy, Raadhuisstraat 32, 66490103
De salon is bereikbaar via 0639241359 of via info@salonbeautyenmore.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beauty&More by Romy  en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer,  e-mailadres,

 1. d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 2. e) Voor – en na foto’s2 Beauty&More by Romy verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
 3. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beauty&More by Romy;
  c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Beauty&More by Romy gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Beauty& More by Rom Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen

Beauty&More by Romy verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beauty&More by Romy passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beauty&More by Romy gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Beauty&More by Romy kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty&More by Romy  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beauty&More by Romy je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Beauty&More by Romy via  0639241359 of via info@salonbeautyenmore.nl

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.